Serwis prasowy Instytutu Fizyki PAN


 Charge dopants control quantum spin Hall materials
Effects of Charge Dopants in Quantum Spin Hall Materials
Phys. Rev. Lett. 130, 086202 (2023)
Quantitative theory of backscattering in topological HgTe and (Hg,Mn)Te quantum wells: Acceptor states, Kondo effect, precessional dephasing, and bound magnetic polaron
Phys. Rev. B 107, 085421 (2023)
22 lutego 2023

 Powłoki magnetyczne o unikalnej strukturze na półprzewodnikowych nanodrutach z InAs i InAs1-xSbx
Intrinsic Magnetic (EuIn)As Nanowire Shells with a Unique Crystal Structure
Nano Lett. 22, 8925 - 8931 (2022)
28 listopada 2022

 Stany ściśnięte spinowo: jedno- i dwuosiowe ściskanie atomów przez sprzężenie laserowe w atomowym modelu Fermi-Hubbard'a
One- and Two-Axis Squeezing via Laser Coupling in an Atomic Fermi-Hubbard Model
Phys. Rev. Lett., 129, 090403 (2022)
14 października 2022

 Zjawisko kolektywnej polaryzacji spinów molekuł chiralnych obserwowane metodami skaningowej spektroskopii tunelowej
Cooperative Effect of Electron Spin Polarization in Chiral Molecules Studied with Non-Spin-Polarized Scanning Tunneling Microscopy
ACS Appl. Mater. Interfaces, 14, 33, 38013 38020 (2022)
13 października 2022

 Projekt trójwymiarowych płaskich pasm w półmetalach z linią węzłów
Designing Three-Dimensional Flat Bands in Nodal-Line Semimetals
Physical Review X 11, 031017 (2021)
30 lipca 2021

 Materiały topologiczne a granice miniaturyzacji elektronicznej
Systematic Investigation of the Coupling between One-Dimensional Edge States of a Topological Crystalline Insulator
Physical Review Letters 126, 236402 (2021)
21 lipca 2021

 Długookresowy charakter uporządkowania magnetycznego indukowany przez adsorpcje molekuł chiralnych na powierzchni cienkiej warstwy ferromagnetyka
Long-Time-Scale Magnetization Ordering Induced by an Adsorbed Chiral Monolayer on Ferromagnets
ACS Nano 15, 5574 - 5579 (2021)
13 kwietnia 2021

 Nagroda Prezesa Rady Ministrów dla dr. Michała Grzybowskiego w kategorii wyróżniająca się rozprawa doktorska
dr Michał Grzybowski
Electrical manipulation of the domain structure of antiferromagnetic CuMnAs
24 listopada 2020

 Pochodzenie życia na Ziemi - świat RNA
Selective prebiotic formation of RNA pyrimidine and DNA purine nucleosides
Nature 582, 60-66 (2020)
8 czerwca 2020

 Geometryczne struktury wynikające z kwantowej nierozróżnialności - Kryształy Pauliego
Single-shot imaging of trapped Fermi gas
EPL 115, 20012 (2016)
On the observability of Pauli crystals in experiments with ultracold trapped Fermi gases
Scientific Reports 7, 15004 (2017)
27 maja 2020

 Czy fizycy mogą pomóc w zwalczaniu patogenu?
Rocksalt ZnMgO alloys for ultraviolet applications: Origin of band-gap fluctuations and direct-indirect transitions
Phys. Rev. B 101, 245202 (2020)
27 kwietnia 2020

Fizyka na powierzchni przylegających komórek biologicznych
Intercellular receptor-ligand binding and thermal fluctuations facilitate receptor aggregation in adhering membranes
Nano Letters 20, 722-728 (2020)
14 stycznia 2020

Masywne fotony w sztucznym polu magnetycznym
Photonic Engineering of Spin-Orbit Synthetic Hamiltonians in Liquid Crystal Cavities
Science 366, 727-730 (2019)
8 listopada 2019

Spotęgowany ferromagnetyzm nanokryształów MnAs osadzonych w powłokach z arsenku galu
Enhanced Ferromagnetism in Cylindrically Confined MnAs Nanocrystals Embedded in Wurtzite GaAs Nanowire shells
Nano Lett. 19, 7324 (2019)
30 października 2019

Nowa metoda obrazowania rozkladu magnetyzacji przy uzyciu mikroskopii AFM z wykorzystaniem molekuł chiralnych
AFM-Based Spin-Exchange Microscopy Using Chiral Molecules
Adv. Mater. 1904206 (2019)
27 września 2019

Wiry Josephsona w temperaturze pokojowej
Josephson vortices induced by phase twisting a polariton superfluid
Nature Photonics 13, 488-493 (2019)
28 maja 2019

Sieci mikrofalowe - nowe narzędzie analizy grafów kwantowych
Non-Weyl Microwave Graphs
Phys. Rev. Lett. 122, 140503 (2019)
23 kwietnia 2019

Nowe narzędzie inżynierii kwantowej: ukierunkowywanie emisji światła przy pomocy poprzecznego pola magnetycznego
Routing the emission of a near-surface light source by a magnetic field
Nature Physics 14, 1043 (2018)
9 października 2018

 Nowa metoda separacji molekuł chiralnych w zależności od kierunku ich skręcenia
przy użyciu nanostruktur magnetycznych

Separation of enantiomers by their enantiospecific interaction with achiral magnetic substrates
Science 360, 1331 (2018)
21 czerwca 2018

Era kwantów
4 grudnia 2017

Kwantowe liczydło
Mesoscopic transport in electrostatically-defined spin-full channels in quantum Hall ferromagnets
Phys. Rev. Lett. 119, 4, 046803 (2017)
16 sierpnia 2017

Otwarcie nowego Międzyoddziałowego Laboratorium Procesów Technologii
Nanostruktur i Przyrządów Półprzewodnikowych IF PAN

5 czerwca 2017

Reorientacja kierunku namagnesowania w ferromagnetykach realizowana
przez adsorpcję molekuł chiralnych bez przyłożenia prądu elektrycznego
i pola magnetycznego

Magnetization switching in ferromagnets by adsorbed chiral molecules without current or external magnetic field
Nature Commun. 8, 14567 (2017)
14 marca 2017

Gigantyczne rozszczepienie rashby w warstwach (111) krystalicznego izolatora topologicznego
Pb1-xSnxTe, kontrolowane domieszkowaniem Bi w objętości

Giant Rashba Splitting in Pb1-xSnxTe (111) Topological Crystalline Insulator Films Controlled by Bi Doping in the Bulk
Adv. Mater. 29, 1604185 (2017)
18 stycznia 2017

Nanodruty InAs, o mieszanej strukturze wurcytu i blendy cynkowej i kształcie litery K, z wbudowaną dwuwymiarową płytką wurcytową
Wurtzite/Zinc-Blende K -shape InAs Nanowires with Embedded Two-Dimensional Wurtzite Plates
Nano Letters 17, 531 (2017)
17 stycznia 2017

Stopnie atomowe jako jednowymiarowe układy topologiczne
Robust spin-polarized midgap states at step edges of topological crystalline insulators
Science 354, 6317, 1269 (2016)
12 grudnia 2016

Zjawisko piezo-elektromagnetyczne w (Ga,Mn)N
Stretching magnetism with an electric field in a nitride semiconductor
Nat. Commun. 7, 13232 (2016)
28 października 2016

Kwantowy chaos w sieciach mikrofalowych
Power spectrum analysis and missing level statistics of microwave graphs with violated time reversal invariance
Phys. Rev. Lett. 117, 144101 (2016)
3 października 2016

Struktury hybrydowe syntetyzowane z różnych materiałów
Long-range p-d exchange interaction in a ferromagnet-semiconductor hybrid structure
Nature Physics 12, 85 (2016)
1 kwietnia 2016

Przełączanie antyferromagnetyka przy pomocy prądu elektrycznego
Electrical switching of an antiferromagne
Science 351, 6273, 587 (2016)
24 marca 2016

Tunelowanie kwantowe w najmniejszej kropelce wody
Concerted hydrogen-bond breaking by quantum tunneling in the water hexamer prism
Science 351, 1310 (2016)
23 marca 2016

Kwantowe echo w komputerze przyszłości
Access to long-term optical memories using photon echoes retrieved from semiconductor spins
Nature Photonics 8, 851 (2014)
28 stycznia 2015

Promieniowanie terahercowe: powstał nowy rodzaj źródła promieniowania, owoc polskiej i francuskiej technologii
Terahertz Radiation from Magnetic Excitations in Diluted Magnetic Semiconductors
Phys. Rev. Lett. 110, 177203 (2013)
13 maja 2013

Materiał dla Spidermana: Superwytrzymałe białko śrubuj rekord
8 listopada 2012

Kryształy dla kwantowej elektroniki przyszłości
Topological crystalline insulator states in Pb1-xSnxSe
Nature Materials 11, 1023 (2012)
30 września 2012

Nie wiesz, co widzisz, ani co słyszysz - natura maskuje prawdę!
Are Scattering Properties of Graphs Uniquely Connected to Their Shapes?
Phys. Rev. Lett. 109, 040402 (2012)
2 sierpnia 2012

Spintronika: Powstał nowy typ tranzystora, owoc polskiej technologii
Spin-Transistor Action via Tunable Landau-Zener Transitions
Science 337, 324 (2012)
19 lipca 2012

Pięć odmian rekordowo dużych agregatów cząsteczek wody
17 maja 2012

Prof. Dietl we władzach najważniejszej europejskiej instytucji wspierającej naukę
13 lutego 2012

"Pierwsze światło" niezwykłego mikroskopu elektronowego
10 grudnia 2010

Przełom w badaniach nad magnetyzmem w układach półprzewodnikowych
15 września 2010